WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de gang van zaken of iets anders had verwacht. Indien dit bij u het geval is horen wij dat graag en proberen we samen te zoeken naar een oplossing. In onze praktijk is het de afspraak dat wij ons houden aan de Beroepsethiek voor Psychologen. Daarin staan allerlei regels waar wij ons aan te houden hebben en waar u ons op mag aanspreken.
Het heeft onze voorkeur dat u eerst uw behandelaar aanspreekt. U mag verwachten dat zij uw klacht serieus neemt en samen met u naar een oplossing zoekt. Indien u er met haar niet uitkomt, kunt u ook contact opnemen met een van de andere medewerkers. Deze zal u uitnodigen voor een gesprek over uw klacht. Ook zoekt zij samen met u naar mogelijke oplossingen.

Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u voor informatie of het indienen van een klacht terecht bij het NIP, het LVVP of het regionaal tuchtcollege gezondheidszorg. Deze instanties hebben een onafhankelijke klachtencommissie.