SUPERVISIE

Bij mij, Janet van Heerbeek, kun je binnen de praktijk terecht voor supervisie in het kader van de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog of cognitief gedragstherapeut VGCt. Binnen de GZ-opleiding zie ik zowel supervisanten vanuit de K&J- als vanuit de V&O-opleiding. Instellingen en praktijken waarvan ik supervisanten zie / heb gezien zijn onder meer GGZ Oost-Brabant, HSK, Skils, Pactum, Visio, Reinier van Arkel, Leo Kannerhuis, Youz, IJsselgroep, Praktijk Rigtering voor kinder- en jeugdpsychologie, Iriszorg, Groot Klimmendaal, Amarant.

Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, maar ook oplossingsgerichte therapie en werken vanuit een systemische benadering zijn belangrijke kaders waar vanuit ik werk.

Binnen de CGT ben ik goed op de hoogte van de werkwijze zoals beschreven in het handboek Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie van Korrelboom en Ten Broeke. Het schrijven van een N=1 begeleid ik graag: ik vind leuk mee te denken, te ‘puzzelen’ met FABA’s, te zoeken naar passende interventies vanuit de analyses en toe te werken naar een mooi verslag.

Naast de inhoud heb ik oog voor je persoonlijke proces. Uiteindelijk staat jouw ontwikkeling als professional centraal. Interpersoonlijke processen onderzoeken en daarbij zicht krijgen op aspecten zoals overdracht – tegenoverdracht ga ik graag met je aan.

Supervisie in tweetallen is ook mogelijk. Leertherapie is mogelijk binnen het opleidingstraject van de VGCt.

De kosten voor een sessie van 45 minuten bedraagt 115 euro. Bij tweetallen zijn de kosten 165 euro voor 60 minuten.REACTIES

 • In het kader van mijn GZ-opleiding heb ik een supervisietraject bij Janet van Heerbeek doorlopen. Ik heb Janet leren kennen als een betrokken supervisor die jou in een veilige en informele sfeer helpt in het realiseren van jouw persoonlijke en professionele leerdoelen. Kenmerkend voor de supervisie vind ik Janets doelgerichte aanpak. Zo bleef het niet bij ‘praten over’, maar werd iedere supervisie afgesloten met een concreet actieplan voor jou als supervisant. Dit zorgde voor een mooie vertaalslag naar de praktijk. Zowel gedachten- en gedragspatronen van cliënten, als patronen van jou als supervisant zijn onderwerp van gesprek. Met een dosis ervaring en kennis van zowel de VGCT, EMDR als schemagerichte therapie weet Janet te inspireren en vanuit verschillende kaders naar klachten te kijken. Ik wil Janet bedanken voor haar openheid,  vertrouwen en enthousiasme.
 • "Ik heb ruim een jaar supervisie gehad van Janet van Heerbeek tijdens mijn GZ-opleiding en ik heb de sfeer als heel prettig, veilig en enthousiasmerend ervaren. Stomme vragen bestaan niet en Janet probeert je tot nieuwe inzichten te laten komen door je zelf te laten nadenken. Aan het eind van elke sessie maakten we concreet waar je in de komende weken mee kon oefenen. Naast de inhoudelijke vragen deinst Janet er niet voor terug om 'de patronen van de supervisant' bespreekbaar te maken. Dit heeft mij in mijn persoonlijke ontwikkeling en in contact met cliënten erg op weg geholpen."
 • Deze laatste supervisiereeks binnen mijn opleiding tot cognitief gedragstherapeut, was voor mij zeer leerzaam en motiverend. Doordat we relatief weinig (5) duo-supervisie bijeenkomsten hebben gehad, zijn we doelgericht aan het werk gegaan. Zo werd er voor iedere supervisie sessie een agenda opgesteld, een tijdsindeling gemaakt en daarna op de inhoud en leerdoelen ingegaan. Dit vond ik een prettige en overzichtelijke opbouw van de bijeenkomsten. Tevens vormde deze opzet een goede afspiegeling van hoe ik therapiesessies in de toekomst wil indelen.  Ik heb het als heel fijn ervaren dat het thema ‘veiligheid’ bij aanvang van de supervisie besproken werd tussen supervisor, duo-supervisant en mij. Het klimaat om vragen te stellen en eigen kwetsbaarheden in te brengen werd daarmee stevig neergezet en vormde een belangrijke basis voor een fijne samenwerking en ontwikkeling.
 • Ook in deze tweede periode heb ik de supervisie als prettig en inspirerend ervaren. Ik heb me verder kunnen verbreden en verdiepen, waarbij ik met name de expliciete aandacht voor de rol van het systeem van een cliënt als zeer waardevol heb ervaren. Dit sloot namelijk goed aan bij mijn leerdoel. Eigenlijk kon ik alle besproken punten direct in de praktijk toepassen, wat mij hielp om het geleerde eigen te maken en steeds meer te laten beklijven. Door de open en eerlijke houding van de supervisor voelde het veilig om ook aandacht te besteden aan eigen reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Fijn, hoe stimulerend en vriendelijk hier op gereageerd werd. Kortom, een goede balans tussen persoonlijke en inhoudelijke punten!
 • Gedurende deze supervisieperiode heb ik vooral geoefend met het stilstaan bij en bepreken van mijn eigen gevoel. Ik ervaar de wisseling van supervisor als inspirerend, aangezien Janet een andere stijl van behandelen hanteert als (…), waardoor de nadruk in de supervisie op andere dingen komt te liggen en ik weer tot nieuwe inzichten ben gekomen. Het zien van verschillende stijlen helpt mij om hierin mijn eigen weg te vinden en te bepalen wat het beste bij mij past. In deze supervisieperiode heb ik vooral van Janet geleerd hoe je cliënten middels socratische vragen kan motiveren, wat voor mij tevens een belangrijk aandachtspunt is gezien mijn neiging om tijdens sessies te hard aan het werk te zijn. Daarnaast heb ik geleerd om bij cliënten aan te sluiten en hoe ik mijn eigen gevoel kan bespreken, zowel tijdens behandelsessies als daarbuiten. Ik vind het inspirerend om te zien hoe Janet dit aanpakt en hoe dit op een empathische maar directe en duidelijke manier kan. Daarnaast vind ik het vooral leerzaam dat wij hier tijdens de supervisie zelf actief mee oefenen.
 • Ik ervaar de supervisie als steunend en stimulerend. Het maakt dat ik een vliegende start heb kunnen maken in mijn proces tot cognitief gedragstherapeut. De besproken punten, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, zetten mij op een positieve manier aan het denken. De spiegel die ik voor gehouden krijg, is helpend in mijn leerproces. De sfeer is prettig en veilig en zorgt ervoor dat ik fouten of uitdagingen bespreekbaar kan en mag maken. In sommige problematieken ben ik immers ook nog niet volledig thuis. Ik voel me in de supervisie echter zeker genoeg om onzekerheden te tonen.
 • Ik vind de supervisie prettig verlopen. Janet weet een veilige sfeer te creëren waarin ik me op mijn gemak voel om lastige casuïstiek in te brengen, zeker daar waar het gaat over moeilijkheden in de therapeutische relatie. De bespreking van zulke casuïstiek leverde zonder uitzondering nuttige aanknopingspunten op: enerzijds weet ik wat anders kan doen, anderzijds ben ik anders gaan denken over hetgeen we besproken hebben. Beide helpen! Moeilijke interacties kan ik hierdoor beter hanteren. Niet onbelangrijk is dat ik er meer ontspannen bij kan zijn waardoor het werk leuker wordt. Het meedenken over de holistische theorieën en andere onderdelen van het (diagnostische deel van het) gedragstherapeutisch proces heb ik eveneens erg nuttig ervaren. Na elke supervisiesessie zat ik vol inspiratie en kon ik met frisse energie 'weer verder'. Behalve de veiligheid en deskundigheid van Janet ben ik ook te spreken over de ruimte die zij bood om te checken hoe het met me ging en waar nodig daar bij stil te staan.
 • Ik ben erg tevreden over de samenwerking met mijn supervisor. Ze speelt goed in op mijn eigen proces, waar dit continue zowel mijn persoonlijke proces als het professionele handelen raakt. Ik heb er veel aan dat mijn supervisor zo terugpakt op de HT en FA/BA, dit wordt steeds meer een houvast. Ik voel me veilig om de moeilijkheden in te brengen en ik ben dankbaar dat elk ingebracht punt me zoveel nieuwe informatie / context oplevert. Ik vind de supervisie zeer leerzaam en waardevol (zowel voor privé als professioneel), met veel praktische acties en handvaten tot gevolg. Ik voel me goed geholpen bij mijn leerproces als cognitief gedragstherapeut in opleiding.
 • Ik ervaar het supervisieproces als stimulerend en meestal wakkert het mijn enthousiasme over het vak verder aan. Door de supervisie leer ik kritisch te reflecteren op mijn handelen en goed te beargumenteren waarom ik welke interventies kies op welk moment. Soms ervaar ik de supervisie als confronterend, vooral wanneer mijn eigen patronen aan bod komen. Ik heb wat dat betreft voornamelijk geleerd dat ik milder / minder kritisch mag zijn ten opzichte van mezelf en mijn functioneren als therapeut. Dit helpt me binnen de therapeutische relatie en in het dagelijks leven, maar hier dient zeker nog verder aan gewerkt te worden omdat ik merk dat dit eigenlijk invloed heeft op alle ‘interventies’ en raakt aan uiteenlopende leerdoelen. Het is leuk om te merken dat je ‘rugzakje aan interventies’ door de supervisie steeds verder wordt uitgebreid. Eenmaal bij één cliënt de tips vanuit supervisie toepassen, maakt vaak ook dat dit bij meerdere casussen toe te passen is.
 • De samenwerking met Janet als mijn supervisor wordt als prettig ervaren. Terugblikkend verwacht ik soms ook veel van mezelf en mag de lat ook wel omlaag. Janet motiveert me om op mijn eigen kennis en kunde te vertrouwen. Daarnaast heeft ze oog voor mijn welzijn en koppelt ze meta-cognitief terug wanneer haar iets in mijn eigen houding opvalt. Janet geeft me vertrouwen en creeërt een veilige setting waarin ik mezelf mag zijn en mijn onzekerheden durf te uiten. Verder zorgt supervisie dat ik een stok achter de deur heb om aan de N=1 in te gaan werken.
 • Ik heb de supervisie bij Janet van Heerbeek opnieuw als erg prettig en leerzaam ervaren. We hebben concreet kunnen werken aan mijn leerdoelen en daarnaast ook nog goed weten te focussen op de aanvulling op mijn N=1. Opnieuw merk ik dat we dieper in konden gaan op bepaalde interventies, waardoor ik er voor mezelf het optimale uit heb weten te halen. Ik vind het goed dat er veel aandacht is geweest voor gedragsanalyses, want hoe meer ik ze gebruik tijdens sessies, hoe meer ik ze als zeer helpend ervaar voor de behandeling. Ik bemerkte wel dat ik het erg spannend vond of ik de N=1 uiteindelijk zou gaan behalen, maar dit is ons gelukt. Ik heb Janet onze laatste sessie ook bedankt voor de fijne supervisieperiode, ik heb veel mogen leren wat ik allemaal weer mee kan nemen de GZ-opleiding in.
 • 16 keer heb ik in het kader van de GZ-opleiding bij Janet supervisie mogen volgen. Wat een feest! Ik ken weinig mensen die tegelijk zo validerend en respectvol als kritisch op de inhoud zijn. Door deze combinatie van eigenschappen tilt ze je snel naar een hoger niveau als therapeut. Ten eerste omdat het contact wordt benut om jouw houding ten opzichte van je cliënten te toetsen en verder te ontwikkelen. Daarbij omdat ze een leergierige, zeer deskundige en bevlogen professional is die onder meer je behandelplannen, casusconceptualisaties en technieken naar een hoger plan tilt. In praktische zin flexibel en betrouwbaar. Zo'n supervisor gun je iedereen in opleiding.
 • In de supervisie bij Janet heb ik me echt uitgedaagd gevoeld om het beste uit mezelf te halen. Janet inspireert hierbij door haar heldere en scherpe kijk op cliënten, hun hulpvraag en de behandeling. Daarnaast biedt ze steun en houvast om ook de spannende zaken onder ogen te komen. Hierdoor voel je echt dat je groeit en krijg je vertrouwen in je kwaliteiten als psycholoog. Janet geeft uitdaging en vertrouwen, een fijne combinatie om je bij te ontwikkelen.
 • Ik vind de supervisie bij Janet van Heerbeek erg prettig en leerzaam. Ik vind het fijn dat ik in deze, voor mezelf onrustige, periode veel heb gehad aan de bemoedigende en normaliseren woorden van Janet. Het geeft me zelfvertrouwen bij mijn werkzaamheden zowel als psycholoog/CGT-behandelaar als in mijn privé leven. De groei die ik hierdoor kan blijven maken vind ik belangrijk voor zowel mijzelf als voor mijn opleidingstraject bij de VGCT. Het zelfvertrouwen dat groeit komt voort uit een bredere kennis betreffende de mogelijkheden binnen de therapie, met name het verfijnen van interventies is aan de orde gekomen. Janet heeft veel ervaring en kennis die ik makkelijk praktisch toe kan passen. Tevens kan Janet op een vriendelijke manier kritisch reflecteren, waardoor de sessies wel scherp blijven. De balans tussen werk en privé (want er is ook voldoende, maar niet teveel ruimte geweest voor privé) vind ik zeer positief. Janet bezit veel kennis van recente vakliteratuur en kan goed de koppeling maken tussen theorie en praktijk, wat zeer relevant is tijdens het schrijven van de N=1.
 • Mag best nog eens gezegd worden: wat een top supervisor ben jij. Super combinatie van geven en zelf laten nadenken.