SUPERVISIE

Bij mij, Janet van Heerbeek, kun je binnen de praktijk terecht voor supervisie in het kader van de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog of cognitief gedragstherapeut VGCt. Binnen de GZ-opleiding zie ik zowel supervisanten vanuit de K&J- als vanuit de V&O-opleiding. Instellingen en praktijken waarvan ik supervisanten zie / heb gezien zijn onder meer GGZ Oost-Brabant, HSK, Skils, Pactum, Visio, Reinier van Arkel, Leo Kannerhuis, Youz, IJsselgroep, Praktijk Rigtering voor kinder- en jeugdpsychologie.

Cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, maar ook oplossingsgerichte therapie en werken vanuit een systemische benadering zijn belangrijke kaders waar vanuit ik werk.

Binnen de CGT ben ik goed op de hoogte van de werkwijze zoals beschreven in het handboek Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie van Korrelboom en Ten Broeke (2014). Het schrijven van een N=1 begeleid ik graag: ik vind leuk mee te denken, te ‘puzzelen’ met FABA’s, te zoeken naar passende interventies vanuit de analyses en toe te werken naar een mooi verslag.

Naast de inhoud heb ik oog voor je persoonlijke proces. Uiteindelijk staat jouw ontwikkeling als professional centraal. Interpersoonlijke processen onderzoeken en daarbij zicht krijgen op aspecten zoals overdracht – tegenoverdracht ga ik graag met je aan.

Supervisie in tweetallen is ook mogelijk. Leertherapie is mogelijk binnen het opleidingstraject van de VGCt.

De kosten voor een sessie van 45 minuten bedraagt 100 euro. Bij tweetallen zijn de kosten 135 euro voor 60 minuten.REACTIES

  • In het kader van mijn GZ-opleiding heb ik een supervisietraject bij Janet van Heerbeek doorlopen. Ik heb Janet leren kennen als een betrokken supervisor die jou in een veilige en informele sfeer helpt in het realiseren van jouw persoonlijke en professionele leerdoelen. Kenmerkend voor de supervisie vind ik Janets doelgerichte aanpak. Zo bleef het niet bij ‘praten over’, maar werd iedere supervisie afgesloten met een concreet actieplan voor jou als supervisant. Dit zorgde voor een mooie vertaalslag naar de praktijk. Zowel gedachten- en gedragspatronen van cliënten, als patronen van jou als supervisant zijn onderwerp van gesprek. Met een dosis ervaring en kennis van zowel de VGCT, EMDR als schemagerichte therapie weet Janet te inspireren en vanuit verschillende kaders naar klachten te kijken. Ik wil Janet bedanken voor haar openheid,  vertrouwen en enthousiasme.
  • "Ik heb ruim een jaar supervisie gehad van Janet van Heerbeek tijdens mijn GZ-opleiding en ik heb de sfeer als heel prettig, veilig en enthousiasmerend ervaren. Stomme vragen bestaan niet en Janet probeert je tot nieuwe inzichten te laten komen door je zelf te laten nadenken. Aan het eind van elke sessie maakten we concreet waar je in de komende weken mee kon oefenen. Naast de inhoudelijke vragen deinst Janet er niet voor terug om 'de patronen van de supervisant' bespreekbaar te maken. Dit heeft mij in mijn persoonlijke ontwikkeling en in contact met cliënten erg op weg geholpen."
  • Deze laatste supervisiereeks binnen mijn opleiding tot cognitief gedragstherapeut, was voor mij zeer leerzaam en motiverend. Doordat we relatief weinig (5) duo-supervisie bijeenkomsten hebben gehad, zijn we doelgericht aan het werk gegaan. Zo werd er voor iedere supervisie sessie een agenda opgesteld, een tijdsindeling gemaakt en daarna op de inhoud en leerdoelen ingegaan. Dit vond ik een prettige en overzichtelijke opbouw van de bijeenkomsten. Tevens vormde deze opzet een goede afspiegeling van hoe ik therapiesessies in de toekomst wil indelen.  Ik heb het als heel fijn ervaren dat het thema ‘veiligheid’ bij aanvang van de supervisie besproken werd tussen supervisor, duo-supervisant en mij. Het klimaat om vragen te stellen en eigen kwetsbaarheden in te brengen werd daarmee stevig neergezet en vormde een belangrijke basis voor een fijne samenwerking en ontwikkeling.
  • Ook in deze tweede periode heb ik de supervisie als prettig en inspirerend ervaren. Ik heb me verder kunnen verbreden en verdiepen, waarbij ik met name de expliciete aandacht voor de rol van het systeem van een cliënt als zeer waardevol heb ervaren. Dit sloot namelijk goed aan bij mijn leerdoel. Eigenlijk kon ik alle besproken punten direct in de praktijk toepassen, wat mij hielp om het geleerde eigen te maken en steeds meer te laten beklijven. Door de open en eerlijke houding van de supervisor voelde het veilig om ook aandacht te besteden aan eigen reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Fijn, hoe stimulerend en vriendelijk hier op gereageerd werd. Kortom, een goede balans tussen persoonlijke en inhoudelijke punten!
  • Gedurende deze supervisieperiode heb ik vooral geoefend met het stilstaan bij en bepreken van mijn eigen gevoel. Ik ervaar de wisseling van supervisor als inspirerend, aangezien Janet een andere stijl van behandelen hanteert als (…), waardoor de nadruk in de supervisie op andere dingen komt te liggen en ik weer tot nieuwe inzichten ben gekomen. Het zien van verschillende stijlen helpt mij om hierin mijn eigen weg te vinden en te bepalen wat het beste bij mij past. In deze supervisieperiode heb ik vooral van Janet geleerd hoe je cliënten middels socratische vragen kan motiveren, wat voor mij tevens een belangrijk aandachtspunt is gezien mijn neiging om tijdens sessies te hard aan het werk te zijn. Daarnaast heb ik geleerd om bij cliënten aan te sluiten en hoe ik mijn eigen gevoel kan bespreken, zowel tijdens behandelsessies als daarbuiten. Ik vind het inspirerend om te zien hoe Janet dit aanpakt en hoe dit op een empathische maar directe en duidelijke manier kan. Daarnaast vind ik het vooral leerzaam dat wij hier tijdens de supervisie zelf actief mee oefenen.
  • Ik ervaar de supervisie als steunend en stimulerend. Het maakt dat ik een vliegende start heb kunnen maken in mijn proces tot cognitief gedragstherapeut. De besproken punten, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, zetten mij op een positieve manier aan het denken. De spiegel die ik voor gehouden krijg, is helpend in mijn leerproces. De sfeer is prettig en veilig en zorgt ervoor dat ik fouten of uitdagingen bespreekbaar kan en mag maken. In sommige problematieken ben ik immers ook nog niet volledig thuis. Ik voel me in de supervisie echter zeker genoeg om onzekerheden te tonen.